Kanzlei für Arbeitsrecht
Heinsberg

Welkom op de website van advocaten-kantoor "Kanzlei für Arbeitsrecht"!

 Het advocaten-kantoor Winkelhorst biedt een volledige dienstverlening in alle domeinen van het Arbeidsrecht.

Op het gebied van arbeidsrecht vertegenwoordigen wij u in alle arbeidsrechtbanken. Wij voelen ons niet gebonden aan enig "magazijn", maar uitsluitend aan het belang van onze opdrachtgever. Wij vertegenwoordigen daarom zowel werkgevers en werknemers als ondernemingsraden.


arbeiders


Wij vertegenwoordigen medewerkers in alle juridische zaken zoals:
oneerlijk ontslag rechtszaak
Beëindiging van het dienstverband door middel van gewone opzegging of beëindiging zonder opzegtermijn
Beëindiging en liquidatie door beëindiging/liquidatie overeenkomst
Onderhandelen over een ontslagvergoeding
insolventie van de werkgever
Vakantiegeld, vakantiegeld en kerstbonus
Loon en salaris


ondernemingsraden


Tot onze cliënten behoren ook ondernemingsraden, die wij adviseren over alle vraagstukken op het gebied van het staatsrecht, in het bijzonder:
Onderhandelingen met de werkgever over een sociaal plan en belangenafweging
Handhaving en onderhandeling van bedrijfsovereenkomsten
Borging medezeggenschapsrechten
Vertegenwoordiging in het besluitvormingsproces
Vertegenwoordiging in arbitrageprocedures
Activiteit als deskundige volgens §§ 111, 80 III BetrVG


Leidinggevenden


Wij adviseren bestuurders, directeuren of executives over:


Onderzoek van het servicecontract
vrijstelling
beëindiging overeenkomst
vaststellingsovereenkomst
ontslagvergoeding
Bedrijfswagen


bedrijven en werkgevers


Wij ondersteunen allerlei soorten bedrijven, verenigingen en overheidsbedrijven bij hun HR-werk, met name bij:
het maken van arbeidsovereenkomsten
Bedrijfs- en personeelsovereenkomsten
Herstructurering van operaties zoals outsourcing, rationalisatie, sluiting, enz.
Onderhandelingen met de ondernemingsraad, vakbonden of autoriteiten, b.v. B. het sluiten van een sociaal plan of cao.


Het kantoor Johannes Winkelhorst werkt doorgaans per cliënt met een vast aanspreekpunt. 

Wanneer u het kantoor Winkelhorst wenst in te schakelen kunt u contact opnemen per telefoon, per telefax, per e-mail of per gewone post:


Kanzlei für Arbeitsrecht 

Rechtsanwalt Johannes Winkelhorst 

Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Ostpromenade 72 

D-52525 Heinsberg (Duitsland)

telefoonnummer: +49 2452 96 49 32 

fax: +49 2452 15 94 87 

emailadres: info@winkelhorst.net 


De advocaat die u te woord staat nodigt u doorgaans uit voor een bespreking. Uw zaak wordt dan gedetailleerd besproken. Een juridische analyse wordt direct gemaakt, gevolgd door een eerste advies. 

Tijdens deze eerste bespreking komen de (mogelijk) te ondernemen stappen aan de orde. Waar nodig ondernemen wij direct actie, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde termijn dreigt te verstrijken of terstond beslag moet worden gelegd. 

Ook de voorwaarden waaronder uw zaak wordt behandeld vormt onderwerp van de bespreking. Na afloop van de eerste bespreking bevestigt uw advocaat de opdracht. Vanzelfsprekend onderhoudt uw advocaat tijdens de verdere behandeling van uw zaak nauw contact met u. 

Rechtsgebied

Het kantoor biedt haar cliënten (praktische) juridische ondersteuning op het Arbeidsrecht, bijvoorbeeld:

  • advies en procedures over (collectieve) ontslagzaken
  • CAO-geschillen en andere arbeidsgeschillen 
  • tewerkstelling buitenlandse werknemers
  • het opstellen en beoordelen van (flexibele) arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen
  • enz.

 Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!